Jogi nyilatkozat

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a Nutrimed Egészségház és endoszkópos labor internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címek elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

-A nutrimedszentes.hu tartalmának ingyenes vagy díjköteles szolgáltatásként történő bármilyen továbbfelhasználása csak a Packet Szolgáltató Bt előzetes, írásos  engedélyével történhet.

-A Packet Szolgáltató Bt, mint a Nutrimed Egészségház és endoszkópos labor működtetője, nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

– A nutrimedszentes.hu adattartalmának pontosságáért és valódiságáért a Packet Szolgáltató Bt az előállítás során minden tőle elvárhatót elkövet, azonban az információk tartalmának pontosságával, módosulásával és valódiságával kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

-A Nutrimed Egészségközpont és endoszkópos labor személyes adatkérés esetén a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával jár el, minden esetben pontosan megadja az adatkérés célját, és a kapott adatokat csakis azon célból használja fel.

-Nutrimed Egészségközpont és endoszkópos labor jogosult előzetes jelzés nélkül az azonosítóval és jelszóval biztosított hozzáféréssel elérhető szolgáltatások beszűkítésére vagy indokolás nélküli megszüntetésére.

-A Nutrimed Egészségház és endoszkópos labor a felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad vagy az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja, illetve törli.

-A  nutrimedszentes.hu szolgáltatásának meghibásodásából, kimaradásából eredő esetleges károkért a Packet Szolgáltató Bt, mint a Nutrimed Egészségház és endoszkópos labor működtetője nem felel.

– A nutrimedszentes.hu anyagai tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.